נגב מזרחי- הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה