נגב מזרחי- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע פינוי פסולת ותחילת עבודה