עומר- טופס 4 דוח בדיקת מרחב מוגן קונסטרקטור או אדריכל