עומר- טופס 4 תצהיר אחראי לביצוע שלד ממד מהנדס של קבלן

עומר- טופס 4 ב דיווח גמר בניה שלד קונסטרוקטור

עומר- טופס 4 א דיווח עריכת ביקורת גמר שלד אדריכל

קובץ דוגמה