נגב מזרחי- טופס 4 מבנה ציבור או תעשייה

נגב מזרחי- הצהרת מהנדס אחראי לביצוע שלד

דוגמה 2