עמוד קבצים לדוגמה

נגב מזרחי- הודעה על מינוי קבלן

נגב מזרחי- הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה

נגב מזרחי- הודעה על מינוי אחראי

נגב מזרחי- בקשה לאישור תחילת עבודות

נגב מזרחי- אישור מודד מוסמך

נגב מזרחי- הצהרת קבלן רשום